Actueel

Jubelton schenken? 2022 is uw laatste kans

Het Belastingplan 2023 is op Prinsjesdag gepresenteerd. Hierin is onder andere de wijziging van de regeling van de verhoogde belastingvrije schenking ten aanzien van de eigen woning opgenomen, de zogenaamde jubelton. Eerder werd al duidelijk dat 2022 het laatste jaar zou zijn waarin u gebruik kunt maken van de jubelton.

Door het Belastingplan 2023 zal de verhoogde belastingvrije schenking in 2023 worden verlaagd naar € 28.947 en in 2024 zal deze helemaal verdwijnen.

De jubelton is een eenmalige belastingvrije schenking van (in 2022) € 106.671. Dit bedrag mag worden geschonken zonder dat hierover schenkbelasting wordt betaald. Aan het doen van deze schenking zijn voorwaarden verbonden:

  • de ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar zijn;
  • de schenking moet worden gebruikt ten behoeve van de eigen woning;
  • er moet een beroep worden gedaan op de vrijstelling in de aangifte schenkbelasting;
  • het feitelijk gebruik voor de eigen woning moet uiterlijk op 31 december 2024 plaats vinden.

Op dit moment mag de schenking over drie jaar worden gespreid (nog van toepassing op schenkingen gedaan voor 2022). In het kader van de het nieuwe belastingplan wijzigt de spreidingsregeling. Bij schenkingen uiterlijk gedaan in 2022, mogen de betalingen slechts worden gespreid over twee jaar. Een schenking in 2023 mag niet gespreid betaald worden.

De mogelijkheden tot het doen van een belastingvrije schenking worden kleiner en het te schenken bedrag wordt lager. Wenst u nog gebruik te maken van de jubelton? Doe dat dan dit jaar nog.

Wanneer u dit doet via de notaris, worden meteen alle afspraken goed op papier gezet met betrekking tot bijvoorbeeld de zogenaamde privé-clausule en wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid te voorkomen dat de ontvanger van de schenking alsnog schenkbelasting moet betalen wanneer de schenking niet gebruikt kan worden voor de eigen woning.

Voor meer informatie over het doen van een schenking kunt u contact met ons opnemen, wij zijn u graag van dienst.